Holken Antracit

 

 

Lagda

ägg

Kläckning Färg Kön

Tingad

av

Leverans

klara

Ring

Nummer

1   17/4          
2   17/4           
3    19/4           
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10