Holken

 

 

 

Lagda

ägg

Kläckning Färg Kön

Tingad

av

Leverans

klara

Ring

Nummer

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10