Antracit

 

 

 

Lagda

ägg

Kläckning Färg Kön

Tingad

av

Leverans

klara

Ring

Nummer

1   17/4 

Normaltecknad/viol

Ef Antracit

       SUH N49 4 16
2   17/4          SUH N49 5 16
3   19/4          SUH N49 6 16
4    21/4          SUH N49 7 16
5    23/4         SUH N49 8 16
6   X          
7              
8              
9              
10              
 
Äldste ungen 9 dagar